gast netwerkVia een gastnetwerk is wél toegang tot Internet mogelijk maar niet tot de rest van het netwerk. Met een daarvoor geschikte router kan eenvoudig een WiFi gastnetwerk worden geconfigureerd. Als u zich afvraagt waarom u een gastnetwerk zou willen gebruiken volgen hieronder een tweetal redenen; 

1. Verbeteren van veiligheid en privacy

Het belangrijkste voordeel van een gastnetwerk is de verbetering van de veiligheid die het biedt. Door het scheiden van de netwerken op deze manier, kunt u bepalen wie wel of geen toegang heeft tot uw netwerk. Dit is cruciaal omdat virussen, trojans en malware op een laptop of mobiel apparaat van bezoekers, computers in uw netwerk kunnen misbruiken. Ook u zult regelmatig de vraag krijgen wat uw WiFi sleutel (WPA-key) is, omdat gasten toegang tot Internet nodig hebben. Door deze sleutel af te geven, maakt u zich dus kwetsbaar.

2. Gemak
Als het goed is, gebruikt u voor uw netwerk een lange en complexe WiFi sleutel. Lastig voor bezoekers om snel even in te stellen. Voor het gastnetwerk kunt u een eenvoudige sleutel configureren. Ook is deze eenvoudig te wijzigen zonder dat u al uw eigen apparaten moet herconfigureren. 

BP-Web adviseert u graag over de inrichting en het gebruik van een gastnetwerk of configureert dit voor u.

Submit to FacebookSubmit to Twitter